Aansprakelijkheid na een bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval.net-aansprakelijkheidNadat een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden in een organisatie zal er worden onderzocht wie er aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Welke partijen hierbij betrokken zijn is afhankelijk van de omvang en het soort ongeval.

Voordat we ingaan op deze vraag is het wellicht interessant om te kijken naar de exacte definitie van een bedrijfsongeval. ‘’Volgens de Arbowet is dit een gebeurtenis op het werk of onder werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Ongevallen die plaatsvinden aan een openbare weg vallen onder de noemer arbeidsongevallen.

  • U bent als werkgever verantwoordelijk voor de aanwezigheid van gereedschappen en machines die voldoen aan de vastgelegde voorwaarden. Hierbij moet u onder andere denken aan werkkleding, goed onderhouden machines en toezicht op de situatie. Het gaat binnen deze regel niet alleen om het behalen van de minimale regels die gelden uit de wet, maar wat redelijkerwijs verwacht kan worden in een bepaalde situatie. Ook geldt de regel dat de instructies bij een machine duidelijk moeten zijn;
  • Als werkgever dient u op de hoogte te zijn van de mogelijke voorzienbare gevaren die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden;
  • Het moment waarop het gevaar heeft geleidt tot schade. Dit is een onderdeel wat voor een werkgever vaak lastig is om te bewijzen.

Tip: Zorg ervoor dat de instructies voor gevaarlijke werkzaamheden zo duidelijk mogelijk worden beschreven!

Werkgever

12155184_sWanneer bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens een arbeidsongeval? Het is vrij lastig om heel concreet een antwoord op deze vraag te geven, maar u moet kunnen bewijzen dat u er alles aan heeft gedaan om aan uw zorgplicht te voldoen. De verschillende onderdelen van de zorgplicht zijn hier terug te lezen.

Werknemer

De schade die tijdens een bedrijfsongeval ontstaat kan alleen worden verhaald op de werknemer wanneer hij/zij opzettelijk dan wel roekeloos heeft gehandeld. In de praktijk komt dit vrijwel niet voor, aangezien roekeloosheid vaak andere oorzaken heeft die weer te verhalen zijn naar een te hoge werkdruk, te weinig rust of andere werkomstandigheden. Meer weten over dit onderwerp? Alle informatie over de aansprakelijkheid van de werknemer is hier te vinden.

advocaat

Bedrijfsongeval.net

Heeft u nog vragen over de aansprakelijkheid in uw specifieke situatie? Wij van Bedrijfsongeval.net verbinden u met de meest geschikte letselschade advocaat in uw regio en branche. Vul in het formulier aan de rechterkant van het scherm uw gegevens in.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052