Bewijslast

bedrijfsongeval-laptopBij bedrijfs- of arbeidsongevallen is er altijd sprake van bewijslast. We kunnen dit splitsen in de normale bewijslast en de omgekeerde bewijslast. Beide partijen moeten het een en ander bewijzen na afloop van een bedrijfsongeval. De werkgever heeft wat dat betref de zwaarste last aangezien hij op meerdere fronten moet aantonen dat het voldeed aan de voorwaarden. Daarnaast moet een werkgever rekening houden met onverwachtse gevaren die tijdens werkzaamheden van werknemers kunnen gebeuren. 

Werkgever

Als werkgever dient u rekening te houden met onderstaande voorwaarden waar u aan moet voldoen.

  • De werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht.
  • De schade die tijdens het bedrijfsongeval is ontstaan wijst niet op het tekort schieten in de zorgplicht.
  • De schade zou ook zijn ontstaan wanneer aan de zorgplicht is voldaan.
  • De schade wijst op het roekeloos of opzettelijk handelen van de werknemer.

Werknemer

Naast de werkgever moet ook de werknemer in een aantal situaties zaken bewijzen. Het gaat in de regel meestal om immateriële dan wel materiële schade:

  • De werknemer moet bewijzen dat hij/zij schade heeft geleden tijdens het bedrijfsongeval.
  • De werknemer moet aantonen dat er een verband is tussen de schade en de uitoefeningen van de werkzaamheden.

bedrijfsongeval-wat-nu

Complexiteit?

De bewijslast voor werkgevers tijdens bedrijfsongevallen is vrij complex. Het arbeidsrecht in Nederland beschermt de werknemers tegen uitbuiting en het onterecht aansprakelijk stellen van personeelsleden voor de geleden schade. Het belang van de werknemer wordt altijd goed afgewogen tegen dat van de werkgever. In beide gevallen kunt u het beste een letselschade specialist inschakelen om u bij te staan. Via Bedrijfsongeval.net komt u direct in contact met een specialist die aansluit bij uw vraagstuk.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052