Disclaimer

Bedrijfsongeval.net besteedt veel zorg en aandacht aan de juistheid van de gegevens op deze website. Echter Bedrijfsongeval.net kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Bedrijfsongeval.net is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Bedrijfsongeval.net kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site juist is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt gebruikt. De informatie op deze site wordt regelmatig aangepast en bijgewerkt. Bedrijfsongeval.net behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052