Bedrijfsongeval-verjaring

Verjaring

Met verjaring bedoelen we dat een bedrijfsongeval naar verloop van tijd niet meer kan worden aangevochten door de werknemer van de organisatie. Er zijn verschillende verjaringstermijnen in de wet vastgelegd die behandeld zullen worden.

Vijfjaren termijn

Meestal zullen bij bedrijfsongevallen de twee essentiële onderdelen, namelijk; wie heeft het ongeval veroorzaakt en het letsel van de slachtoffer, al bekend zijn. Doordat er in de meeste gevallen direct een afhandeling plaats vindt zal een verjaring niet voorkomen. Tenzij u in een tijdsperiode van vijf jaar (relatieve verjaring) nog klachten heeft die gerelateerd kunnen worden met het bedrijfsongeval. Vaak is dit moeilijk te bewijzen, maar als het om specifieke klachten gaat kan het geen kwaad om met ons de kansen te bespreken.

Er zijn een aantal uitzonderingen met betrekking tot het vijfjarige verjaringstermijn. Zo zal het verjaringstermijn pas ingaan als u als werknemer meerderjarig bent geworden. Bij beroepsziektes geldt een langere verjaringsperiode. We zullen hieronder nog verder ingaan op de uitzonderingen en de absolute verjaring.

Uitzonderingen

bedrijfsongeval-wat-nuEr zijn een aantal uitzonderingen als het gaat om verjaring. Zo is er naast het vijfjarige termijn ook nog een drie en twintigjarig termijn waar, afhankelijk van de situatie, op teruggevallen kan worden. We spreken van het drie jarige termijn wanneer u een ongeluk maakt met een motorvoertuig. De verzekerde kan binnen drie jaar de andere partij die betrokken was bij het ongeluk aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade.

Naast de hiervoor besproken relatieve verjaring kunt u ook nog aanspraak maken op de absolute verjaring. Wanneer er geen oorzaak voor de schade is en u niet weet welke partij het mogelijkerwijs veroorzaakt kan hebben, geldt de regel dat de aansprakelijk claim na 20 jaar komt te vervallen. De werking van een absolute verjaring zal grotendeels worden ingezet bij beroepsziektes. Beroepsziektes kunnen wel als uitzondering worden gezien met betrekking tot deze regeling. Om in aanmerking te komen voor een materiële dan wel immateriële schadevergoeding is het verstandig om deze uitzonderingen goed te kennen.

Stuiting verjaring

Om te voorkomen dat u de dupe bent van verjaring kunnen onze advocaten u helpen bij het verlengen (stuiten) van het verjaringstermijn. Meer weten? Vul het formulier in en een letselschade specialist zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de kwestie te bespreken.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052