Agressie en geweld

Bedrijfsongeval-agressieAgressie en geweld komen in sommige branches nog altijd voor en kunnen tot vervelende bedrijfsongevallen leiden. De vraag is natuurlijk: is uw werkgever aansprakelijk voor de aangerichte schade, of u zelf? We zullen deze vraag beantwoorden en tevens aangeven welke verschillende soorten agressie en geweld zaken kunnen voorkomen op het werk.

Soorten incidenten

Het kan om fysieke agressie gaan bij collega’s (schoppen en slaan), maar meestal gaat het hier om structurele agressie van buitenstaanders, patiënten, cliënten of boze klanten in zorg klinieken. Zo komt uit onderzoek naar voren dat maar liefst in 27% van de gevallen het gaat om zorginstellingen gevolgd door verzorging van mensen (13%) en dienstverlening (12%). De werkgever is verplicht om zowel incidentele scheld- en vechtpartijen als structurele agressie tot een minimum te beperken. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het maatregelen heeft getroffen om dit te bewerkstelligen. Het gaat om een zeer gedetailleerd rapport waarin precies staat vermeld wie en waar deze persoon verantwoordelijk voor is. Deze wetgeving is ondermeer terug te vinden in artikel 7:658 BW als in het besluit van de Arbowet onder het kopje psychosociale arbeidsbelasting.

advocaat

Meer informatie?

Via Bedrijfsongeval.net komt u in contact met een advocaat of jurist die gespecialiseerd is op dit soort zaken. Hij/zij kan samen met u kijken naar de mogelijkheden die u heeft als verweer en of u recht heeft op een schadevergoeding.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052