Ongeval met gevaarlijke stoffen

Bedrijfsongeval-gevaarlijke stoffenEr zijn in Nederland meer bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken dan mensen wellicht denken. Zo worden deze stoffen onder andere gebruikt in de productie van gebruiksmiddelen en voedingsmiddelen. Onder de noemer gevaarlijke stoffen vallen stoffen zoals: chemische stoffen (ook in mengsels), brandstoffen, aardgas en LPG. Ook micro-organismen en fijnstof worden in de categorie gevaarlijke stoffen gerekend. Aangezien deze en andere stoffen door een bepaalde reactie tot een explosief kunnen leiden dient uw organisatie zich aan strenge voorschriften te houden.

Bestrijdingsmiddelen

Zoals hierboven al is vermeld vallen onder het begrip gevaarlijke stoffen een veelvoud van verschillende middelen. Zo dient u als werkgever goed te beseffen dat bestrijdingsmiddelen en biociden ook als gevaarlijk worden bestempeld. Zorg er daarom voor dat uw medewerkers mondkapjes dan wel andere bescherming dragen die voldoet aan de eisen.

bedrijfsongeval-wat-nu

Huid irriterende middelen

De meeste huid irriterende middelen brengen na eenmalige aanraking geen schade met zich mee. Meestal zullen deze middelen pas na een lange periode tot serieuze klachten leiden. Zo kunnen aandoeningen als eczeem en astma ontstaan door meerdere malen blootstelling aan deze middelen. Meestal komt u irriterende stoffen tegen in reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, lasrook en bepaald water. Zorg er daarom voor dat uw werknemers handschoenen en andere bescherming krijgen wanneer zij met deze stoffen te maken krijgen. Deze middelen kunnen bij eenmalig of meerdere malen gebruik leiden tot brandwonden en andere vervelende bijwerkingen.

Asbest

Ook asbest is een risico stof. Tientallen jaren geleden werd asbest nog niet gezien als gevaarlijke stof, maar sinds de effecten bekend zijn is dit verleden tijd. Zo kunt u door het inademen van asbest vervelende ziektes als longkanker en stoflongen krijgen. Aangezien veel oudere bedrijfspanden nog sporen van asbest bevatten moet hier extra voorzichtig gehandeld worden. De werkgever is in deze situaties namelijk aansprakelijk voor de gevolgen.

Neem geen risico

Alle producten in de Europese unie dienen zogenoemde waarschuwingstekens te bevatten. Zo moet u letten op de volgende waarschuwingen: een zwartkruis in een rood vak en de volgende tekst: Deze stof is irriterend voor de huid, (en/of ogen en luchtwegen). Wij adviseren u wegens de zorgplicht hier echter goed op te letten. Ook het gratis aanbieden van handschoenen en stofmaskers aan uw werknemers is gebruikelijk en zelfs verplicht.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052