Heftruck ongevallen

Bedrijfsongeval-heftruckIeder jaar worden er zo’n 182 heftruck ongelukken gemeld bij de arbeidsinspectie SWZ. Naast deze 182 ongelukken zijn er genoeg incidenten die niet  zijn aangegeven. De meest voorkomende bedrijfsongevallen die ieder jaar met een vork heftruck worden veroorzaakt zijn: beknelling tussen de lepels van de heftruck, geschept worden door de lepels van de heftruck. Na het onderzoek van de inspectiedienst dat een aantal weken in beslag neemt zal uitsluitsel moeten komen wat betreft de aansprakelijkheid kwestie. Uit het verleden blijkt dat een hoop ongevallen niet de schuld zijn van de chauffeur, maar door het niet nakomen van de zorgplicht worden veroorzaakt.

Roekeloosheid of opzet

Meestal wordt er gedacht dat de ongelukken worden veroorzaakt door roekeloos handelen, maar meestal is er een dieperliggende oorzaak. Zo geeft 60% van de heftruck bestuurders aan dat hij/zij het slachtoffer niet zag of dat de infrastructuur onvoldoende onderhouden was. Ook technische tekortkomen van de heftruck worden genoemd als oorzaak.

Voorkomen van ongevallen

U als werkgever kunt een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat een heftruck bestuurder een ongeluk maakt tijdens werkuren. Zo dient de heftruck voldoende onderhouden te worden en technische mankementen abrupt te worden opgelost. Daarnaast is het belangrijk dat het magazijn en de omringende omgeving goed begaanbaar zijn voor de heftruck. Ook het overzichtelijk neer zetten van stellingen behoort tot een van de verplichtingen die u als werkgever heeft. Een andere tip die we u mee geven is het rouleren van heftruck bestuurders, waardoor er nooit langer dan een bepaalde tijd door dezelfde persoon wordt gereden.

Bedrijfsongeval.net - Venestraat 48 - 3861 BX Nijkerk - KvK-Nr: 54552052